Category: Uncategorized

УПИТНИК ЗА ПОСЛОДАВЦЕ: ОДРЕЂИВАЊЕ ДИПЛОМСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

УПИТНИК ЗА ПОСЛОДАВЦЕ: ОДРЕЂИВАЊЕ ДИПЛОМСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

ФААИ је ЕРАСМУС+ пројекат који има за циљ да процијени постојеће ВИ системе и алате и развије заједничке компетенције ЕУ за системе за изградњу вјештина који користе ВИ способности у сектору малих и средњих предузећа. Пројекат има за циљ да повећа квалитет и релевантност знања и вјештина студената и дипломаца у темама специфичним за ВИ/МУ на основу вјештина потребних на тржишту рада. Ова анкета је спроведена у контексту ФААИ пројекта за процјену потреба послодаваца за  компетенцијама у области вјештачке интелигенције, машинског учења и науке о подацима уопште. Истраживање је имало за циљ да истражи потребе и очекивања послодаваца и компанија у циљу обуке специјалиста у области примијењене вјештачке интелигенције. Укупно 38 компанија попунило је анкету што представља добру полазну тачку за испитивање и анализу њихових потреба у вези са примијењеном вјештачком интелигенцијом. Анкета се састојала од 31 питања, укључујући питања о потребним општим компетенцијама, врсти ријешених проблема машинског учења и библиотекама вјештачке интелигенције које се користе у компанијама. Анкета је такође укључивала питања о потребним меким вјештинама, потребним додатним компетенцијама, задовољству послодаваца степеном припремљености дипломаца магистарских студија у области ВИ и ставовима о подизању квалификација садашњих запослених у организацијама тако што ће им омогућити да студирају ВИ на мастер ниво.

Комплетан рад се може наћи на: Упитник за послодавце у примијењеној ВИ.

ПРИКУПЉАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРИХ ПРАКСИ У ВИ

ПРИКУПЉАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРИХ ПРАКСИ У ВИ

Рад представља проучавање спецификација добре праксе у примијењеној вјештачкој интелигенцији (ПВИ). Анализа 25 упитника из пет партнерских институција открила је кључне увиде у тренутно стање пројеката вјештачке интелигенције (ВИ) и машинског учења (МЛ). Обука спроведена у Србији и Бугарској је сигнализирала потребу за проширеним могућностима у земљама ЕУ. Као резултат студије, добијено је да преовладава дубоко учење, посебно у конволуционим неуронским мрежама, док је затворена рекурентна јединица мање уобичајена. Обим података између 1 ГБ и 1 ТБ је типичан, што одражава практична ограничења. ВИ апликације обухватају различита поља, а ТензорФлов води у библиотекама. Дозвољене лиценце су најзаступљеније, базе података су примарни извори података, а текстови/слике доминирају карактеристикама података. Нерелационе базе података су фаворизоване за складиштење. Сигурносне функције и алати за обраду података се разликују. Намјенски сервери и кластери се широко користе, системи препорука су истакнути, Пајтон је преферирани језик, а Апаче Хадуп доминантан екосистемим. Бесплатни скупови података подстичу доступност. Све у свему, налази наглашавају динамичну природу ВИ/МУ пројеката, пружајући основу за будућа истраживања у области која брзо напредује.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање7

Прикупљање реалних случајева примијењене ВИ

Прикупљање реалних случајева примијењене ВИ

Пројекат ФААИ:2022-1-ПЛ01-КА220-ХЕД-000088359 „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“ (ФААИ) у оквиру програма Еразмус+ започет је у септембру 2022. Овај пројекат има за циљ да споји универзитете и предузећа и обезбиједи иновативна рјешења за развој стручњака за вјештачку интелигенцију. Пројекат обједињује 5 партнера са средњоевропских и источноевропских универзитета: Пољске, Словачке, Србије, Бугарске и Црне Горе. У циљу испуњења циљева постављених у пројекту, у фази ВП2 је спроведена студија случаја са стварном примјеном ВИ. Анкету су спровели учесници овог пројекта.

Комплетан чланак се може наћи на: Istraživanje 8.