Abstrakt: RL-Toolkit: Návrh a implementácia súboru nástrojov pre posilňovanie učenia v robotike

Abstrakt: RL-Toolkit: Návrh a implementácia súboru nástrojov pre posilňovanie učenia v robotike

Abstrakt: Tento článok predstavuje novú sadu nástrojov na samoučenie robotov v simulovaných prostrediach so zameraním na maximalizáciu skóre výkonu úloh. Navrhovaná metóda využíva umelú neurónovú sieť na transformáciu meraní senzorov na vektor akcií, t. j. pohybov motorov robota, pričom využíva princípy posilňovania učenia na maximalizáciu kvality stavových prechodov vyplývajúcich z vykonaných akcií. Na ukladanie údajov …

Read More Read More

Publikácia: Detekcia nezvyčajností signálu ako vnútorná odmena pre robotiku

Publikácia: Detekcia nezvyčajností signálu ako vnútorná odmena pre robotiku

V pokročilom riadení robotov je posilnené učenie bežnou technikou, ktorá sa používa na transformáciu údajov zo senzorov na signály pre akčné členy na základe spätnej väzby z prostredia robota. Spätná väzba alebo odmena je však zvyčajne riedka, pretože sa poskytuje najmä po dokončení alebo zlyhaní úlohy, čo vedie k pomalej konvergencii. Ďalšie vnútorné odmeny založené …

Read More Read More

METODIKA ZBERU A ANALÝZY OSVEDČENÝCH POSTUPOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UMELEJ INTELIGENCIE

METODIKA ZBERU A ANALÝZY OSVEDČENÝCH POSTUPOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UMELEJ INTELIGENCIE

Práca je realizovaná v rámci projektu Erasmus+ „Budúcnosť je v aplikovanej umelej inteligencii“ (FAAI) a venuje sa vypracovaniu metodiky zberu a analýzy dobrej praxe v oblasti aplikovanej umelej inteligencie (AAI), pokiaľ ide o kompetencie, školenia, existujúce riešenia a reálne prípady, ktoré môžu byť využité pri tvorbe školení vzdelávania založeného na kompetenciách. Navrhujeme tu definíciu dobrej …

Read More Read More

RÁMEC KOMPETENCIÍ

RÁMEC KOMPETENCIÍ

Tento výsledok načrtáva iniciatívu v oblasti vzdelávania zameranú na rozvoj rámca kompetencií v oblasti AAI. Tento prístup zahŕňa analýzu a začlenenie rôznych štandardov kompetencií, napríklad ACM a IEEE. Obsah rámca sa zameriava na zahrnutie oblastí znalostí, špecifikáciu rozsahu, kompetencií a subdomén. Subdomény sú ďalej podrobne rozpracované prostredníctvom zahrnutia zodpovedajúcich vedomostí, zručností a dispozícií. Cieľom tohto …

Read More Read More

POŽIADAVKY NA UČENIE UMELEJ INTELIGENCIE

POŽIADAVKY NA UČENIE UMELEJ INTELIGENCIE

Konzorcium projektu The Future is in Applied Artificial Intelligence navrhlo prvý učebný plán založený na kompetenciách v oblasti aplikovanej umelej inteligencie na úrovni vysokých škôl. Vývoj vychádzal z pokročilého systémového výskumu existujúcich zdrojov súvisiacich s umelou inteligenciou a prieskumu cieľových skupín učiteľov, študentov informačných technológií a zamestnávateľov, ktorý by mal zvýšiť výkonnosť implementácie vzdelávania v …

Read More Read More

EXISTUJÚCE KURZY ODBORNEJ PRÍPRAVY V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

EXISTUJÚCE KURZY ODBORNEJ PRÍPRAVY V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

Dotazník, ktorý je predmetom tohto dokumentu, je súčasťou výskumu v súvislosti s cieľmi projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence“ (FAAI) v rámci programu Erasmus+. Cieľom tohto projektu je spojiť univerzity a podniky a poskytnúť inovatívne riešenia na rozvoj odborníkov na umelú inteligenciu. Otázky v tejto štúdii boli zamerané na výskum potrieb a …

Read More Read More

ŠTÚDIA TRHU PRÁCE V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

ŠTÚDIA TRHU PRÁCE V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

Tento dotazník je súčasťou výskumu v súvislosti s cieľmi projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence“ (FAAI) v rámci programu Erasmus+. Cieľom tohto projektu je spojiť univerzity a podniky a poskytnúť inovatívne riešenia na rozvoj odborníkov na umelú inteligenciu. Otázky v tejto štúdii boli zamerané na výskum potrieb a očakávaní podnikateľských organizácií s …

Read More Read More

PREHĽAD VEDECKÝCH PROJEKTOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

PREHĽAD VEDECKÝCH PROJEKTOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

Zozbierané a analyzované boli dotazníky o 63 projektoch partnerských organizácií z 5 krajín, ktoré sa týkali výučby umelej inteligencie. Koordinátori projektov boli z 19 krajín. Medzi zaujímavejšie výsledky patrí zistenie, že viac ako polovica projektov sa týkala výučbových modulov hlbokých neurónových sietí a väčšina úloh strojového učenia, ktoré sa riešili, sa týkala spracovania obrazu, klasifikácie, …

Read More Read More

PRIESKUM PRE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV (LEKTOROV) V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

PRIESKUM PRE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV (LEKTOROV) V OBLASTI APLIKOVANEJ UI

Zozbierané a analyzované boli dotazníky 80 učiteľov z 5 krajín, ktoré sa týkali vyučovania umelej inteligencie. Medzi zaujímavejšie výsledky patrí zistenie, že väčšina učiteľov sa v oblasti umelej inteligencie vzdeláva sama, väčšina z nich sa nikdy nezúčastnila na komerčnom projekte týkajúcom sa umelej inteligencie, ale väčšina učiteľov by privítala rozšírenú účasť odborníkov z priemyslu na …

Read More Read More

DOTAZNÍK PRE IT ŠTUDENTOV, ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V OBLASTI INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ

DOTAZNÍK PRE IT ŠTUDENTOV, ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V OBLASTI INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ

Táto štúdia vychádza z rozsiahleho prieskumu realizovaného v rámci aktivít pri realizácii projektu Erasmus+ „Budúcnosť je v aplikovanej umelej inteligencii (FAAI)“. Prieskum bol zameraný na prieskum potrieb a očakávaní absolventov magisterského štúdia IT a absolventov IT v oblasti informačných systémov a technológií v súvislosti s rôznymi témami aplikovanej umelej inteligencie s cieľom preskúmať znalosti a …

Read More Read More