РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

Овај резултат приказује иницијативу за учење фокусирану на развој оквира компетенција у области примењене вештачке интелигенције (ПВИ). Приступ укључује анализу и инкорпорацију различитих стандарда компетенција, као што су ACM и IEEE. Садржај оквира има за циљ да обухвати области знања, специфицирајући обим, компетенције и под-домене. Под-домени се даље детаљизирају кроз укључивање одговарајућих знања, вештина и …

Read More Read More

ЗАХТЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

ЗАХТЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Конзорцијум пројекта “Будућност је у примењеној вештачкој интелигенцији” је осмислио први наставни план и програм примењене вештачке интелигенције заснован на компетенцијама на нивоу високошколских установа. Развој се заснивао на напредном системском истраживању постојећих ресурса везаних за вештачку интелигенцију и анкетирању циљних група наставника, студената информационих технологија и послодаваца који би требало да побољшају учинак имплементације …

Read More Read More

ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

Упитник који је предмет овог документа је дeо истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Будућност је у примењеној вештачкој интелигенцији“ (FAAI) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна решења за развој стручњака за вештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да …

Read More Read More

АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

Овај упитник је дeо истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Будућност је у примењеној вештачкој интелигенцији“ (FAAI) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна решења за развој стручњака за вештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да истраже потребе и очекивања …

Read More Read More

АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници о 63 пројекта које су прикупиле партнерске организације из 5 земаља, а који се тичу наставе вештачке интелигенције. Координатори пројекта били су из 19 земаља. Међу интересантније резултате спада и информација да се више од половине пројеката односило на модуле учења дубоких неуронских мрежа, а већина задатака машинског учења који …

Read More Read More

АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници 80 наставника из 5 земаља који се тичу наставе вештачке интелигенције. Међу интересантније резултате спада и информације да се већина наставника сама образовала у вези са вештачком интелигенцијом, већина њих никада није учествовала у неком комерцијалном пројекту у вези са вештачком интелигенцијом, али би већина наставника поздравила проширено учешће стручњака …

Read More Read More

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ова студија је заснована на опсежној анкети спроведеној у оквиру активности током реализације Еразмус+ пројекта „Будућност је у примењеној вештачкој интелигенцији“. Истраживање је имало за циљ да истражи потребе и очекивања ИТ дипломаца и ИТ алумниста у области информационих система и технологија у вези са различитим темама примењене вештачке интелигенције, са циљем да се испита …

Read More Read More

УПИТНИК ЗА ПОСЛОДАВЦЕ: ОДРЕЂИВАЊЕ ДИПЛОМСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

УПИТНИК ЗА ПОСЛОДАВЦЕ: ОДРЕЂИВАЊЕ ДИПЛОМСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У ПРИМЕЊЕНОЈ ВИ

FAAI је Еразмус+ пројекат који има за циљ да процени постојеће ВИ системе и алате и развије заједничке компетенције ЕУ за системе за изградњу вештина који користе ВИ способности у сектору малих и средњих предузећа. Пројекат има за циљ да повећа квалитет и релевантност знања и вештина студената и дипломаца у темама специфичним за ВИ/МУ …

Read More Read More

ПРИКУПЉАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРИХ ПРАКСИ У ВИ

ПРИКУПЉАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБРИХ ПРАКСИ У ВИ

Рад представља проучавање спецификација добре праксе у примењеној вештачкој интелигенцији (ПВИ). Анализа 25 упитника из пет партнерских институција открила је кључне увиде у тренутно стање пројеката вештачке интелигенције (ВИ) и машинског учења (МУ). Као резултат студије, добијено је да преовладава дубоко учење, посебно са конволуционим неуронским мрежама, док је затворене рекурентне мреже мање уобичајене. Типичан …

Read More Read More

ПРИКУПЉАЊЕ РЕАЛНИХ СЛУЧАЈЕВА ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

ПРИКУПЉАЊЕ РЕАЛНИХ СЛУЧАЈЕВА ПРИМЕЊЕНЕ ВИ

Пројекат 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Будућност је у примењеној вештачкој интелигенцији“ (FAAI) у оквиру програма Еразмус+ започет је у септембру 2022. Овај пројекат има за циљ да споји универзитете и предузећа и обезбеди иновативна решења за развој стручњака за вештачку интелигенцију. Пројекат обједињује 5 партнера са средњоевропских и источноевропских универзитета: Пољске, Словачке, Србије, Бугарске и Црне Горе. У …

Read More Read More