Specjalne wystąpienie na BIP: AI in VR

Specjalne wystąpienie na BIP: AI in VR

W kwietniu na Uniwersytecie w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie Blended Intensive Learning. Sprowadził studentów z całej Europy. Wygłoszono specjalną prezentację wykorzystującą wyniki projektów FAAI. Prezentację i dodatkowe atuty podano tutaj: Blended Intensive Programme_fin Dodatkowe pliki: scripts use_case1_face_detect use_case5_API use_case5_data    

Prezentacja dla firmy Precisely

Prezentacja dla firmy Precisely

W dniu 29 lutego odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano prezentację pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji i czujników do monitorowania i klasyfikacji obiektów”. Miło było porozmawiać na temat zastosowań AI we współczesnym świecie. Tutaj znajdziesz prezentację (link do prezentacji) oraz zdjęcia ze spotkania.

Prezentacja w firmie Record

Prezentacja w firmie Record

15 lutego odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowana została prezentacja pt. „Zastosowanie AI nie tylko w sporcie”. Miło było porozmawiać na temat zastosowań AI we współczesnym świecie. Tutaj znajdziesz prezentację (link_to_presentation ) i zdjęcia ze spotkania.  

Artykuł: MODEL KLASYFIKACJI AKTYWNOŚCI NA BAZIE CZUJNIKÓW DLA SYSTEMÓW VR

Artykuł: MODEL KLASYFIKACJI AKTYWNOŚCI NA BAZIE CZUJNIKÓW DLA SYSTEMÓW VR

Artykuł proponuje rozwiązanie zwiększające imersję w grach poprzez zaproponowany model klasyfikacji aktywności wykonywanych za pomocą kończyn dolnych. Zaprezentowany system jest nisko kosztowy i opiera się na wykorzystaniu czujników z urządzeń komórkowych (smartfonów) oraz głębokiej sieci neuronowej, co pozwala na dokładne rozpoznawanie dziesięciu najczęstszych aktywności użytkownika z dokładnością przekraczającą 99%. Pełna treść artykułu znajduje się tutaj: link …

Read More Read More

Projekt Erasmus+ FAAI: Spotkanie Międzynarodowe A4.1 na Uniwersytecie w Niszu w Serbii

Projekt Erasmus+ FAAI: Spotkanie Międzynarodowe A4.1 na Uniwersytecie w Niszu w Serbii

Międzynarodowe spotkanie A4.1 odbyło się na Wydziale Inżynierii Elektronicznej  oraz w Science Technology Park Niszu w Serbii, przy udziale partnerów z pięciu uczelni: Uniwersytetu w Bielsku-Białej (UBB), Wyższej Szkoły Bibliotekoznawstwa i IT ( ULSIT), Uniwersytet w Niszu (UNI), Uniwersytet Ss. Cyryla i Metodego w Trnawie (UCMT) oraz Uniwersytet Czarnogóry (UoM). Głównym celem spotkania było ułatwienie …

Read More Read More

Nowy artykuł: Electrochemical Biosensor Design Through Data-Driven Modeling Incorporating Meta-Analysis and Big Data Workflow

Nowy artykuł: Electrochemical Biosensor Design Through Data-Driven Modeling Incorporating Meta-Analysis and Big Data Workflow

Miło nam poinformować, że zespół z Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego opublikował publikację prezentującą przebieg pracy, umożliwiający przeprowadzenie zarówno empirycznych, jak i analitycznych badań kinetyki enzymów. W tym celu z jednej strony opieramy się na szeregu badań eksperymentalnych z wykorzystaniem tradycyjnych metod i technik stosowanych przy badaniu reakcji biochemicznych i projektowaniu biosensorów elektrochemicznych: badaniach przewodnictwa, spektroskopii i badaniu …

Read More Read More

Zbieranie prawdziwych przypadków AAI

Zbieranie prawdziwych przypadków AAI

Projekt FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) w ramach programu Erasmus+ rozpoczął się we wrześniu 2022 roku. Projekt ten ma na celu zbliżenie uczelni i biznesu oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Projekt zrzesza 5 partnerów z uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Słowacji, Serbii, Bułgarii …

Read More Read More

Gromadzenie specyfikacji IT dobrych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji

Gromadzenie specyfikacji IT dobrych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji

W pracy przedstawiono opracowanie specyfikacji dobrych praktyk w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji (AAI). Analiza 25 kwestionariuszy z pięciu instytucji partnerskich ujawniła kluczowe spostrzeżenia na temat obecnego stanu projektów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Szkolenia przeprowadzone w Serbii i Bułgarii sygnalizowały potrzebę rozszerzenia możliwości w krajach UE. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskaliśmy, że Deep …

Read More Read More

Kwestionariusz dla pracodawców: Określenie kompetencji absolwentów w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

Kwestionariusz dla pracodawców: Określenie kompetencji absolwentów w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

FAAI to projekt ERASMUS+, którego celem jest ocena istniejących systemów i narzędzi sztucznej inteligencji oraz rozwój wspólnych kompetencji UE w zakresie systemów budowania umiejętności, które wykorzystują zdolności sztucznej inteligencji w sektorze MŚP. Projekt ma na celu podniesienie jakości i adekwatności wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie tematów związanych z AI/ML w oparciu o …

Read More Read More

Kwestionariusz dla studentów, magistrów i absolwentów informatyki w zakresie systemów i technologii informatycznych

Kwestionariusz dla studentów, magistrów i absolwentów informatyki w zakresie systemów i technologii informatycznych

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie obszernej ankiety przeprowadzonej w ramach działań podczas realizacji projektu Erasmus+ „Future is in Applied Artificial Intelligence”. Ankieta miała na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich w zakresie systemów i technologii informatycznych w ramach różnych tematów związanych ze sztuczną inteligencją stosowaną, a jej celem było …

Read More Read More