Zbieranie prawdziwych przypadków AAI

Zbieranie prawdziwych przypadków AAI

Projekt FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) w ramach programu Erasmus+ rozpoczął się we wrześniu 2022 roku. Projekt ten ma na celu zbliżenie uczelni i biznesu oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Projekt zrzesza 5 partnerów z uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Słowacji, Serbii, Bułgarii …

Read More Read More

Gromadzenie specyfikacji IT dobrych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji

Gromadzenie specyfikacji IT dobrych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji

W pracy przedstawiono opracowanie specyfikacji dobrych praktyk w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji (AAI). Analiza 25 kwestionariuszy z pięciu instytucji partnerskich ujawniła kluczowe spostrzeżenia na temat obecnego stanu projektów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Szkolenia przeprowadzone w Serbii i Bułgarii sygnalizowały potrzebę rozszerzenia możliwości w krajach UE. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskaliśmy, że Deep …

Read More Read More

Kwestionariusz dla pracodawców: Określenie kompetencji absolwentów w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

Kwestionariusz dla pracodawców: Określenie kompetencji absolwentów w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

FAAI to projekt ERASMUS+, którego celem jest ocena istniejących systemów i narzędzi sztucznej inteligencji oraz rozwój wspólnych kompetencji UE w zakresie systemów budowania umiejętności, które wykorzystują zdolności sztucznej inteligencji w sektorze MŚP. Projekt ma na celu podniesienie jakości i adekwatności wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie tematów związanych z AI/ML w oparciu o …

Read More Read More

Kwestionariusz dla studentów, magistrów i absolwentów informatyki w zakresie systemów i technologii informatycznych

Kwestionariusz dla studentów, magistrów i absolwentów informatyki w zakresie systemów i technologii informatycznych

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie obszernej ankiety przeprowadzonej w ramach działań podczas realizacji projektu Erasmus+ „Future is in Applied Artificial Intelligence”. Ankieta miała na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich w zakresie systemów i technologii informatycznych w ramach różnych tematów związanych ze sztuczną inteligencją stosowaną, a jej celem było …

Read More Read More

Ankieta dla nauczycieli akademickich (wykładowców) w dziedzinie stosowanej sztucznej inteligencji

Ankieta dla nauczycieli akademickich (wykładowców) w dziedzinie stosowanej sztucznej inteligencji

Zebrano i przeanalizowano ankiety 80 nauczycieli z 5 krajów, dotyczące nauczania sztucznej inteligencji. Do ciekawszych wyników należy stwierdzenie, że większość nauczycieli jest samoukami w zakresie sztucznej inteligencji, większość z nich nigdy nie brała udziału w komercyjnym projekcie dotyczącym sztucznej inteligencji, ale większość nauczycieli z zadowoleniem przyjęłaby rozszerzony udział ekspertów z branży w nauczaniu uczniów. Z …

Read More Read More

Przegląd projektów naukowych w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

Przegląd projektów naukowych w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji

Zebrano i przeanalizowano ankiety dotyczące 63 projektów zebranych przez organizacje partnerskie z 5 krajów, dotyczących nauczania sztucznej inteligencji. Koordynatorami projektu byli przedstawiciele 19 krajów. Do ciekawszych wyników należy stwierdzenie, że ponad połowa projektów dotyczyła modułów uczenia głębokich sieci neuronowych, a większość zadań uczenia maszynowego, które zostały rozwiązane, dotyczyła przetwarzania obrazu, klasyfikacji, regresji, klastryzacji i przetwarzania …

Read More Read More

Badanie rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej

Badanie rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej

Niniejszy kwestionariusz jest częścią badań w związku z celami projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) w ramach programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu połączenie uniwersytetów i przedsiębiorstw oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pytania w tym opracowaniu miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań …

Read More Read More

Istniejące kursy szkoleniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji

Istniejące kursy szkoleniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji

Kwestionariusz będący przedmiotem niniejszego dokumentu jest częścią badań związanych z celami projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Przyszłość należy do sztucznej inteligencji stosowanej” (FAAI) w ramach programu Erasmus +. Projekt ten ma na celu połączenie uniwersytetów i przedsiębiorstw oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów AI. Pytania w tym badaniu miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań organizacji …

Read More Read More

Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Konsorcjum projektu „The Future is in Applied Artificial Intelligence” opracowało pierwszy projekt oparty na kompetencjach program nauczania sztucznej inteligencji na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego. Opracowanie opierało się na zaawansowanych badaniach systemowych istniejących zasobów związanych ze sztuczną inteligencją oraz badaniach grup docelowych nauczycieli, studentów technologii informatycznych i pracodawców, co powinno poprawić wyniki wdrażania edukacji w zakresie …

Read More Read More

Ramy kompetencji

Ramy kompetencji

Wynik ten przedstawia inicjatywę edukacyjną skoncentrowaną na opracowaniu ram kompetencji w dziedzinie AAI. Podejście to obejmuje analizę i włączenie różnych standardów kompetencyjnych, takich jak ACM i IEEE. Treść ram ma na celu objęcie obszarów wiedzy, określając zakres, kompetencje i poddziedziny. Poddomeny są dodatkowo uszczegółowione poprzez włączenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i dyspozycji. To kompleksowe podejście ma …

Read More Read More