Изследване 5: Въпросник за студенти, магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и технологии“: анализ на състоянието за WP2

Изследване 5: Въпросник за студенти, магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и технологии“: анализ на състоянието за WP2

Това проучване се основава на обширно проучване, проведено като част от дейностите по реализацията на проекта „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“ по програма „Еразъм+“. Проучването имаше за цел да проучи нуждите и очакванията на завършилите магистри и възпитаници на специалност „Информационни системи и технологии“ по отношение на различни теми, свързани с приложния изкуствен интелект, …

Read More Read More

4: Проучване за преподаватели в областта на приложния изкуствен интелект: анализ на състоянието за WP2

4: Проучване за преподаватели в областта на приложния изкуствен интелект: анализ на състоянието за WP2

Събрани са и са анализирани въпросници на 80 учители от 5 държави относно преподаването на изкуствен интелект. Сред по-интересните резултати е констатацията, че повечето от учителите се самообразоват по отношение на изкуствения интелект, повечето от тях никога не са участвали в търговски проект, свързан с изкуствения интелект, но повечето от учителите биха приветствали разширено участие …

Read More Read More

Изследване 3: Проучване на научни проекти в областта на приложния изкуствен интелект: анализ на състоянието за WP2

Изследване 3: Проучване на научни проекти в областта на приложния изкуствен интелект: анализ на състоянието за WP2

Бяха събрани и анализирани въпросници за 63 проекта, събрани от партньорски организации от петте държави, относно преподаването на изкуствен интелект. Координаторите на проектите бяха от 19 държави. Сред по-интересните резултати е констатацията, че повече от половината от проектите се отнасят до модули за обучение на дълбоки невронни мрежи, а повечето задачи за машинно обучение, които …

Read More Read More

Изследване 2: Проучване на пазара на труда в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Изследване 2: Проучване на пазара на труда в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Въпросник, който е предмет на този документ, е част от изследването във връзка с целите на проект 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence“ (FAAI) по програма Еразъм+. Проектът има за цел да обедини университети и бизнеса и да предостави иновативни решения за развитието на AI експерти. Въпросите в това проучване имат за цел …

Read More Read More

Изследване 1: Съществуващи курсове за обучение в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Изследване 1: Съществуващи курсове за обучение в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Въпросник, който е предмет на този документ, е част от изследването във връзка с целите на проект 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence“ (FAAI) по програма Еразъм+. Проекът има за цел да обедини университети и бизнеса и да предостави иновативни решения за развитието на AI експерти. Въпросите в това проучване имат за цел …

Read More Read More

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Работата се извършва в рамките на проект „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“ (FAAI) по програма Еразъм+ и е посветена на разработването на методология за събиране и анализиране на добри практики в областта на приложния изкуствен интелект (AAI) по отношение на компетенциите, обучението, съществуващите решения и реални случаи, които могат да се използват за разработване …

Read More Read More

A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

Консорциумът на проекта „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“ разработи първата учебна програма за приложен изкуствен интелект, базирана на компетентности, на ниво висше учебно заведение. Разработката се основава на разширено системно изследване на съществуващите ресурси, свързани с изкуствения интелект, и проучване на целевите групи от преподаватели, студенти по информационни технологии и работодатели, което следва да …

Read More Read More

Рамка за компетентност: РП3

Рамка за компетентност: РП3

Този резултат очертава инициатива за обучение, насочена към разработване на рамка за компетентност в областта на УОИ. Подходът включва анализ и включване на различни стандарти за компетентност, като например ACM и IEEE. Съдържанието на рамката има за цел да обхване областите на знанието, като се определят обхватът, компетенциите и поддомените. Поддомените са допълнително детайлизирани чрез …

Read More Read More

Студентски конкурс в областта на приложния изкуствен интелект

Студентски конкурс в областта на приложния изкуствен интелект

         На 16.06.2023 г. Съгласно програмата на УниБИТ за изпълнение на задачите в рамките на проект „The Future Is In Applied Artfificial Intelligence“ (FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359), в Университета по библиотекознание и информационни технологии (ULSIT) беше проведен КОНКУРС за студентски проект. Акцентът беше поставен върху проекти, свързани с приложният изкуствен интелект  в областта на информатиката …

Read More Read More