Ramy kompetencji

Ramy kompetencji

Wynik ten przedstawia inicjatywę edukacyjną skoncentrowaną na opracowaniu ram kompetencji w dziedzinie AAI. Podejście to obejmuje analizę i włączenie różnych standardów kompetencyjnych, takich jak ACM i IEEE. Treść ram ma na celu objęcie obszarów wiedzy, określając zakres, kompetencje i poddziedziny. Poddomeny są dodatkowo uszczegółowione poprzez włączenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i dyspozycji. To kompleksowe podejście ma na celu stworzenie solidnych podstaw dla rozwoju kompetencji w szybko rozwijającej się dziedzinie AAI.

Cały dokument znajduje się tutaj: A3_2 Competence_framework_pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *