Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Konsorcjum projektu „The Future is in Applied Artificial Intelligence” opracowało pierwszy projekt oparty na kompetencjach program nauczania sztucznej inteligencji na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego. Opracowanie opierało się na zaawansowanych badaniach systemowych istniejących zasobów związanych ze sztuczną inteligencją oraz badaniach grup docelowych nauczycieli, studentów technologii informatycznych i pracodawców, co powinno poprawić wyniki wdrażania edukacji w zakresie sztucznej inteligencji. Przygotowano przegląd stosowanej sztucznej inteligencji w formie klasteryzacji słów kluczowych. Wstępne dane zostały zebrane za pomocą ankiet, ofert pracy, istniejących szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji, projektów naukowych i rzeczywistych przypadków. Syntetyczną analizę informacji tekstowych z badań przeprowadzono z wykorzystaniem techniki chmur słów. Do prezentacji kursu opartego na kompetencjach wykorzystano podejście oparte na tensorach. Specyficzne wymagania liczbowe dla przedmiotu w postaci priorytetów wynikają z rozwiązywania problemów decyzyjnych z wykorzystaniem techniki analitycznego procesu hierarchicznego. Na podstawie kompleksowej analizy ankiet, doświadczeń edukacyjnych, projektów naukowych i wymagań biznesowych, metaanalizy ostatnich referencji, określiliśmy kryteria szkolenia w formie reprezentacji kompetencji w oparciu o tensory w odniesieniu do treści i modułów edukacyjnych.

Cały dokument znajduje się tutaj: A3_3_LearningRequirements_pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *