АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници о 63 пројекта које су прикупиле партнерске организације из 5 земаља, а који се тичу наставе вјештачке интелигенције. Координатори пројекта били су из 19 земаља. Међу интересантније резултате спада и информација да се више од половине пројеката односило на модуле учења дубоких неуронских мрежа, а већина задатака машинског учења који су решени били су обрада слике, класификација, регресија, кластеризација и обрада природног језика. Међу коришћеним ВИ библиотекама доминирају Тензорфлов, Керас, сцикит-леарн . Програмски језици Пајтон и Ц++.

Већина одговора је анализирана и визуелизована у облику графикона.

Комплетан рад се налази на: Истраживање 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *