АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

Овај упитник је дио истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-ПЛ01-КА220-ХЕД-000088359 „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“ (ФААИ) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна решења за развој стручњака за вјештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да истраже потребе и очекивања пословних организација, и да предложе обуку стручњака из области примијењене вјештачке интелигенције. Прегледајте понуђене курсеве обуке из примењене вештачке интелигенције и опишите их. Сва поља су обавезна.

Комплетан рад се налази на: Истраживање 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *