ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

Упитник који је предмет овог документа је дио истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-ПЛ01-КА220-ХЕД-000088359 „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“ (ФААИ) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна рјешења за развој стручњака за вјештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да истраже потребе и очекивања пословних организација да предложе обуку стручњака из области примијењене вјештачке интелигенције. Овај рад представља кратак преглед понуђених курсева обуке из примењене вјештачке интелигенције и описује их. Упркос постојећим понуђеним курсевима обуке, постоји потреба за прикупљањем и закључивањем информација о темама које су потребне и покривене у оквиру курсева обуке у области АИ.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *