ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Конзорцијум пројекта “Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији” је осмислио први наставни план и програм примијењене вјештачке интелигенције заснован на компетенцијама на нивоу високошколских установа. Развој се заснивао на напредном системском истраживању постојећих ресурса везаних за вјештачку интелигенцију и анкетирању циљних група наставника, студената информационих технологија и послодаваца који би требало да побољшају учинак имплементације образовања о вјештачкој интелигенцији. Припремљен је преглед примијењене вјештачке интелигенције у виду груписања кључних ријечи. Почетни подаци прикупљени су помоћу анкетирања, прикупљања понуда за посао, постојећих курсева за обуку вјештачке интелигенције, научних пројеката и стварних случајева. Синтетичка анализа текстуалних информација из студија рађена је техником облака ријечи. За презентацију курса заснованог на компетенцијама коришћен је тензорски приступ. Специфични нумерички захтјеви за предмет у виду приоритета произилазе из рјешавања проблема одлучивања техником процеса аналитичке хијерархије. На основу свеобухватног проучавања анкета, образовног искуства, научних пројеката и пословних захтјева, мета-анализе референци, прецизирали смо критеријуме за курс обуке у виду тензорске репрезентације компетенција у односу на садржајни и образовни модул.

Комплетан рад се може наћи на: ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *