РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

Овај резултат приказује иницијативу за учење фокусирану на развој оквира компетенција у области ВИ. Приступ укључује анализу и инкорпорацију различитих стандарда компетенција, као што су АЦМ и ИЕЕЕ. Садржај оквира има за циљ да обухвати области знања, специфицирајући обим, компетенције и под-домене. Под-домени се даље детаљизирају кроз укључивање одговарајућих знања, вјештина и диспозиција. Овај свеобухватни приступ настоји да успостави чврсту основу за развој компетенција у области ВИ која се брзо развија.

Комплетан рад се може наћи на: РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *