Badanie rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej

Badanie rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej

Niniejszy kwestionariusz jest częścią badań w związku z celami projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) w ramach programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu połączenie uniwersytetów i przedsiębiorstw oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pytania w tym opracowaniu miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań organizacji biznesowych w celu zaproponowania szkoleń specjalistów w zakresie Applied AI. Zapoznaj się z oferowanymi szkoleniami z zakresu Applied AI i opisz je. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Cały dokument znajduje się tutaj: Research 2 SOA Labor market_pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *