DOTAZNÍK PRE ZAMESTNÁVATEĽOV: IDENTIFIKÁCIA KOMPETENCIÍ ABSOLVENTOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UMELEJ INTELIGENCIE

DOTAZNÍK PRE ZAMESTNÁVATEĽOV: IDENTIFIKÁCIA KOMPETENCIÍ ABSOLVENTOV V OBLASTI APLIKOVANEJ UMELEJ INTELIGENCIE

FAAI je projekt ERASMUS+, ktorého cieľom je vyhodnotiť existujúce systémy a nástroje umelej inteligencie a vytvoriť spoločnú kompetenciu EÚ v oblasti systémov budovania zručností, ktoré využívajú schopnosti umelej inteligencie v sektore MSP. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedomostí a zručností študentov a absolventov v oblasti AI/ML na základe zručností potrebných na trhu práce. Prieskum sa uskutočnil v rámci projektu FAAI s cieľom posúdiť potreby zamestnávateľov v oblasti kompetencií absolventov v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a dátovej vedy vo všeobecnosti. Cieľom prieskumu bolo preskúmať potreby a očakávania zamestnávateľov a spoločností v oblasti vzdelávania odborníkov v oblasti aplikovanej umelej inteligencie. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 38 spoločností, čo poskytuje dobrý východiskový bod na preskúmanie a analýzu ich potrieb v oblasti aplikovanej umelej inteligencie. Prieskum pozostával z 31 otázok vrátane otázok o potrebných všeobecných kompetenciách, type problémov strojového učenia, ktoré sa majú riešiť, a knižniciach AI používaných v spoločnostiach.

Prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa požadovaných mäkkých zručností, ďalších potrebných kompetencií, spokojnosti zamestnávateľov s úrovňou prípravy absolventov AI a názorov na zvyšovanie kvalifikácie súčasných zamestnancov organizácií tým, že im umožnia študovať AI na magisterskej úrovni.

Celý dokument nájdete tu:Research 6 Questionnaire for employers_AI_SK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *