Miesiąc: maj 2023

Wydarzenie: Precisely Software

Wydarzenie: Precisely Software

Wydarzenie odbyło się w firmie Precisely Software, Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania przez Vasyla Martsenyuka, kierownika Katedry Informatyki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Jego uwagi wstępne przygotowały grunt pod dzień głębokiej eksploracji świata stosowanej sztucznej inteligencji.

Głos zabrał Marcin Bernaś, który omówił palące wyzwania, jakie stawia przed sobą Big Data w kontekście nowoczesnych technologii. Jego prezentacja dostarczyła cennych informacji na temat złożoności i możliwości związanych z zarządzaniem ogromnymi ilościami danych i ich wykorzystywaniem.

Aleksandra Klos-Witkowska przedstawiła projekt FAAI, szczegółowo przedstawiając jego cele, kluczowych partnerów i zidentyfikowane grupy docelowe. Jej prezentacja położyła podwaliny pod zrozumienie potencjalnego wpływu projektu na różnych interesariuszy.

 

FAAI: Szkolenie dla nauczycieli 4.5

FAAI: Szkolenie dla nauczycieli 4.5

W dniach 15-19 maja 2023 r. w Podgoricy (Czarnogóra) odbyło się szkolenie dla
nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359
„Przyszłość należy do stosowanej sztucznej inteligencji ” (FAAI).
Gospodarzem szkolenia był Uniwersytet Czarnogórski. Przedstawiciele 5 uczelni
zostali przeszkoleni, przygotowali materiały edukacyjne, przewodniki i prowadzili
szkolenia przez 5 dni (35 godzin). Łącznie w ramach projektu przeszkolono 25
uczestników z Akademii Techniczno-Humanistycznej (UBB), Uniwersytetu
Bibliotekoznawstwa i Technologii Informacyjnych (ULSIT), Uniwersytetu w Nisz (UNi),
Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (OSCM), Uniwersytetu w
Czarnogórze (UoM).

Celem wspólnego szkolenia personelu było przekazanie i podzielenie się wiedzą na
temat opracowanych „Ram kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji”, „Wymagań
dotyczących uczenia się sztucznej inteligencji” oraz „Głównych treści i tematów
programu nauczania”. Działanie szkoleniowe zostało zorganizowane w ramach
pakietu roboczego 4, w wyniku którego powinna zostać opracowana metodologia
uczenia się i materiały szkoleniowe dla nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.