Miesiąc: czerwiec 2023

FAAI w Paryżu

FAAI w Paryżu

W dniu 15.06.2023 roku projekt „The Future Is In Applied Artificial Intelligence” (FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359) został zaprezentowany podczas spotkania z personelem Wydziału Laboratorium Badawczego EFREI na Uniwersytecie Efrei Paris-Panthèon Assas. Spotkanie obejmowało prezentacje ekspertów z dziedziny sieci neuronowych i sztucznej inteligencji z różnych środowisk akademickich i zawodowych. Członek zespołu FAAI przedstawił zarys projektu oraz jego obecny stan. Podczas prezentacji omówiono zastosowanie sztucznej inteligencji, co przyciągnęło uwagę uczestników spotkania. Wyrazili oni swoje zadowolenie z przebiegu spotkania oraz zainteresowanie projektem i uczestnictwem w jego przyszłych edycjach.

Projekt FAAI został zaprezentowany na „22nd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing””

Projekt FAAI został zaprezentowany na „22nd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing””

W Zakopanem (w Tatrach Wysokich) w dniach 18-22 czerwca 2023 r. odbyła się 22. Międzynarodowa Konferencja nt. Sztucznej Inteligencji i Miękkich Obliczeń ICAISC 2023. Konferencja była doskonałą okazją dla naukowców i inżynierów do zaprezentowania i omówienia najnowszych osiągnięć naukowych / wyników i metod.

Zespół FAAI z Uniwersytetu w Bielsku-Białej przedstawił raport poświęcony dobrym praktykom stosowania rozwiązań opartych na AAI do projektowania biosensorów. Wyniki zostały uzyskane w ramach pakietu roboczego projektu FAAI 2. Prezentacje podczas sesji posterowej przyciągnęły uwagę uczestników konferencji. Ponadto konferencja była dobrą okazją do promocji i upowszechnienia projektu FAAI.
Pomogło nam to również w poszukiwaniu nowych partnerów z UE do współpracy w terenie, ponieważ konferencja koncentruje się na szerokim zakresie tematów związanych z AI, w tym:
Systemy agentowe
Optymalizacja kolonii mrówek
Przybliżone rozumowanie
Sztuczne układy odpornościowe
Sztuczna inteligencja w modelowaniu i symulacji
Sztuczna inteligencja w harmonogramowaniu i optymalizacji
Sztuczne życie
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa
Interfejsy mózg-maszyna
Systemy i aplikacje kognitywne
Wizja komputerowa
Eksploracja danych
Różnicowa ewolucja
Ewolucyjna eksploracja danych
Projekt ewolucyjny
Planowanie ewolucyjne
Systemy eksperckie
Obliczenia rozmyte ze słowami
Sterowanie rozmyte i systemy inteligentne
Rozmyte systemy podejmowania decyzji i systemy wspomagania decyzji
Logika rozmyta i teoria zbiorów rozmytych
Rozmyta optymalizacja i projektowanie
Rozmyte rozpoznawanie wzorców
Systemy rozmyte dla robotyki
Teoria gry
Inteligentne systemy bazodanowe
Inżynieria wiedzy
Nauczanie maszynowe
Modelowanie i identyfikacja
Obliczenia molekularne i kwantowe
Systemy wieloagentowe
Inteligencja zbiorowa
Przetwarzanie języka naturalnego
Teoria i architektury sieci neuronowych
Optymalizacja roju cząstek
Robotyka i dziedziny pokrewne
Zbiory przybliżone i analiza danych przybliżonych
Rozumienie mowy
Uczenie nadzorowane i nienadzorowane
Logika rozmyta typu 2
Różne zastosowania
Inteligencja internetowa
Interakcja człowiek-komputer

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym: online oraz stacjonarnie w Zakopanem.
Wszystkie zaakceptowane referaty zostaną włączone do materiałów z konferencji Springer LNAI.

WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

 

 

Chociaż stosowanie narzędzi i strategii cyfryzacji w metodach nauczania i uczenia się przynosi wiele korzyści, postęp jest nierówny i istnieje potrzeba ulepszenia praktyk w zakresie metod internetowych, określenia „sukcesów i cech jakościowych” praktyk pedagogicznych oraz pomocy w ulepszaniu i dostarczaniu informacji w dążeniu do nowego paradygmatu edukacyjnego.

W ciągu ostatnich lat władze uczelni w szczególności Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki zwracają uwagę na rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii edukacyjnych.  Dzięki temu powstały wyposażone w nowoczesny sprzęt sale komputerowe VR i IoT.

7-9 czerwca w miejscowości Bled (Słowenia) odbyły się Międzynarodowe szkolenia z pedagogiki cyfrowej organizowane przez KE. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz koordynatorzy odpowiednich projektów.

Cel szkolenia “Fostering digital pedagogies through international cooperation”  dotyczył dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania pedagogiki cyfrowej w celu wzmocnienia międzynarodowych działań w zakresie nauczania i uczenia się dotyczących mobilności studentów i nowych formatów mobilności, COIL, wspólnych programów itp.

Wydarzenie trwało dwa dni i obejmowało panele ekspertów z dyskusjami poświęconymi odpowiednim europejskim politykom oraz możliwościom finansowania i prezentacjom najlepszych praktyk, badającym stosowane metody, dyskutującym o wartości dodanej i istotnych wyzwaniach. Konferencja zapewniała również wydzielone miejsce na sesje laboratoryjne, dając uczestnikom możliwość wymiany myśli, rozpoczęcia myślenia i ewentualnie wspólnego opracowywania nowych pomysłów projektowych z pomocą ekspertów.

Polska była prezentowana ekipą 5 osób na czele z koordynatorem Zespołu ds. Partnerstw w Biurze Szkolnictwa Wyższego FRSE P. Anną Bielecką, która wygłosiła referat na temat: „Funding opportunities under Erasmus+ for digital pedagogies”, który przyczynił się do poważnej dyskusji.

Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej prezentował Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk, który w ciągu ostatnich lat koordynuje projekty edukacyjne Erasmus+, w tym związane z pedagogiką cyfrową. Tutaj warto wymienić projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 pt „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI), koordynowany przez ATH i który ma na celu łączenie uczelni i przedsiębiorstw żeby: a) wypełnić obecną lukę w umiejętnościach cyfrowych sztucznej inteligencji; b) zbudować ekosystem kluczowych partnerów w AAI; d) promować możliwości biznesowe, za pośrednictwem AI Job Hub (https://faai.ath.edu.pl), między uczelniami a przedsiębiorstwami IT; е) wspierać tworzenie programów kształcenia w zakresie AI.

Podczas sesji laboratoryjnej przez Vasyla Martsenyuka został zaproponowany tytuł projektu pilotażowego „AI-pedagogy for teachers”. Nad przygotowaniem wniosku projektu ćwiczeniowego pracował zespół przedstawicieli Słowenii, Portugalii, Finlandii oraz Polski.

Opierając się na dyskusjach, panelach i prezentacjach najlepszych praktyk, uczestnicy zdobyli doświadczenie badania problemów oraz potencjału najnowszych innowacji w zakresie rozwoju edukacji i współpracy międzynarodowej.

Rajd „Dwa Koła”

Rajd „Dwa Koła”

Rajd „Dwa Koła” to coroczna akcja uczelniana. 2 czerwca 2023 roku odbyła się IV edycja wydarzenia. Zorganizowało ją koło naukowe RESET IT aktywnie zaangażowane w projekt FAAI. W tym roku rajd odbył się w malowniczych okolicach Bielska-Białej i Wilkowic, gdzie zielone wzgórza, kręte ścieżki i urokliwe miejsca były tłem rowerowej przygody uczestników projektu Erasmus+ FAAI.
Był to nie tylko zlot, ale także świetna okazja do integracji i nawiązania nowych znajomości z uczestnikami FAAI, pracownikami uczelni i studentami. Ponadto na mecie rajdu – w Ośrodku Harcerskim „Wilczysko” w Wilkowicach, organizatorzy jak zwykle przygotowali liczne atrakcje towarzyszące, m.in. losowanie nagrody głównej dla uczniów w postaci roweru, gra terenowa, paintball, grochówka i kiełbasa.

BBdays z projektem FAAI

BBdays z projektem FAAI

Projekt FAAI został zaprezentowany w formie posteru, ulotek oraz bezpośrednich rozmów w ramach wydarzenia BB Games, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Bielska-Białej. Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyły się finały trzech rozgrywek esportowych: BB EDU Games – dla szkół średnich i podstawowych z Bielska-Bielska i okolic, Ogólnopolskich Międzyszkolnych Rozgrywek Esportowych oraz TEB Szkolnej Ligii Esportrowej dla szkół TEB Technikum z całej Polski. Dodatkowo w ramach wydarzenia na konferencji Interdyscyplinarność Esportu członek projektu FAAI prezentował wykład na temat laboratorium tworzenia gier w którym podkreślał wkład sztucznej inteligencji (głównego tematu projektu) w proces tworzenia gier. Wydarzenie było  transmitowane na platformie streamingowej twitch.tv.