АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници 80 наставника из 5 земаља који се тичу наставе вјештачке интелигенције. Међу интересантније резултате спада и информације да је већина наставника самообразована у вези са вјештачком интелигенцијом, већина њих никада није учествовала у комерцијалном пројекту у вези са вјештачком интелигенцијом, али би већина наставника поздравила проширено учешће стручњака из индустрије у наставе ученика. Из њихових препорука може се изабрати нпр. савјети: Фокусирајте се више на бесплатне верзије.

  • Прво одабрати одговарајући програмски језик и библиотеке
  • Посветити пажнју компјутерској визији, објашњивој вјештачкој интелигенцији, интеракцији човјека и вкештачке интелигенције
  • Додати више активности помоћу примјера
  • Рјешавање стварних ВИ случајева на часовима

Већина одговора је анализирана и визуелизована у облику графикона.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *