Istniejące kursy szkoleniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji

Istniejące kursy szkoleniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji

Kwestionariusz będący przedmiotem niniejszego dokumentu jest częścią badań związanych z celami projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „Przyszłość należy do sztucznej inteligencji stosowanej” (FAAI) w ramach programu Erasmus +. Projekt ten ma na celu połączenie uniwersytetów i przedsiębiorstw oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju ekspertów AI. Pytania w tym badaniu miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań organizacji …

Read More Read More

Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Wymagania dotyczące uczenia się sztucznej inteligencji

Konsorcjum projektu „The Future is in Applied Artificial Intelligence” opracowało pierwszy projekt oparty na kompetencjach program nauczania sztucznej inteligencji na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego. Opracowanie opierało się na zaawansowanych badaniach systemowych istniejących zasobów związanych ze sztuczną inteligencją oraz badaniach grup docelowych nauczycieli, studentów technologii informatycznych i pracodawców, co powinno poprawić wyniki wdrażania edukacji w zakresie …

Read More Read More

Ramy kompetencji

Ramy kompetencji

Wynik ten przedstawia inicjatywę edukacyjną skoncentrowaną na opracowaniu ram kompetencji w dziedzinie AAI. Podejście to obejmuje analizę i włączenie różnych standardów kompetencyjnych, takich jak ACM i IEEE. Treść ram ma na celu objęcie obszarów wiedzy, określając zakres, kompetencje i poddziedziny. Poddomeny są dodatkowo uszczegółowione poprzez włączenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i dyspozycji. To kompleksowe podejście ma …

Read More Read More

Metodologia badania metod, narzędzi i ram gromadzenia danych przemysłowych dotyczących rekrutacji, wymaganych kompetencji i zapotrzebowania na talenty w dziedzinie sztucznej inteligencji

Metodologia badania metod, narzędzi i ram gromadzenia danych przemysłowych dotyczących rekrutacji, wymaganych kompetencji i zapotrzebowania na talenty w dziedzinie sztucznej inteligencji

Praca jest realizowana w ramach projektu Erasmus+ „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) i poświęcona opracowaniu metodologii gromadzenia i analizowania dobrych praktyk w dziedzinie sztucznej inteligencji stosowanej (AAI) w zakresie kompetencji, szkoleń, istniejących rozwiązań i rzeczywistych przypadków, które można wykorzystać do opracowania kursów szkoleniowych w zakresie edukacji opartej na kompetencjach. W pracy proponujemy …

Read More Read More

Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem inauguracyjnym wygłoszonym przez Wasyla Martsenyuka, Kierownika Katedry Informatyki Uniwersytetu w Bielsku-Białej. Jego uwagi wstępne przygotowały grunt pod wnikliwą eksplorację stosowanej sztucznej inteligencji (AAI) w kontekście projektu FAAI. Marcin Bernaś nawiązał do współczesnych wyzwań stojących przed obszarem Applied AI. Jego prezentacja zapewniła kompleksowy przegląd złożoności i przeszkód, na jakie napotykają profesjonaliści w …

Read More Read More

FAAI na European Games Esports Championships

FAAI na European Games Esports Championships

Mistrzostwom European Games Esports Championships (#EGE23) towarzyszyły trzy prestiżowe wydarzenia merytoryczne, w tym zorganizowana cykliczna konferencja poświęcona gamingowi i branżom pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Profesjonaliści, naukowcy i administratorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w jednym miejscu. Przedstawiciel zespołu UBB brał udział w panelu poświęconym Grom w edukacji. Podkreślił ważną rolę AI w tym obszarze. …

Read More Read More

FAAI w Paryżu

FAAI w Paryżu

W dniu 15.06.2023 roku projekt „The Future Is In Applied Artificial Intelligence” (FAAI:2022-1-PL01-KA220-HED-000088359) został zaprezentowany podczas spotkania z personelem Wydziału Laboratorium Badawczego EFREI na Uniwersytecie Efrei Paris-Panthèon Assas. Spotkanie obejmowało prezentacje ekspertów z dziedziny sieci neuronowych i sztucznej inteligencji z różnych środowisk akademickich i zawodowych. Członek zespołu FAAI przedstawił zarys projektu oraz jego obecny stan. …

Read More Read More

Projekt FAAI został zaprezentowany na „22nd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing””

Projekt FAAI został zaprezentowany na „22nd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing””

W Zakopanem (w Tatrach Wysokich) w dniach 18-22 czerwca 2023 r. odbyła się 22. Międzynarodowa Konferencja nt. Sztucznej Inteligencji i Miękkich Obliczeń ICAISC 2023. Konferencja była doskonałą okazją dla naukowców i inżynierów do zaprezentowania i omówienia najnowszych osiągnięć naukowych / wyników i metod. Zespół FAAI z Uniwersytetu w Bielsku-Białej przedstawił raport poświęcony dobrym praktykom stosowania …

Read More Read More

WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

    Chociaż stosowanie narzędzi i strategii cyfryzacji w metodach nauczania i uczenia się przynosi wiele korzyści, postęp jest nierówny i istnieje potrzeba ulepszenia praktyk w zakresie metod internetowych, określenia „sukcesów i cech jakościowych” praktyk pedagogicznych oraz pomocy w ulepszaniu i dostarczaniu informacji w dążeniu do nowego paradygmatu edukacyjnego. W ciągu ostatnich lat władze uczelni …

Read More Read More

Rajd „Dwa Koła”

Rajd „Dwa Koła”

Rajd „Dwa Koła” to coroczna akcja uczelniana. 2 czerwca 2023 roku odbyła się IV edycja wydarzenia. Zorganizowało ją koło naukowe RESET IT aktywnie zaangażowane w projekt FAAI. W tym roku rajd odbył się w malowniczych okolicach Bielska-Białej i Wilkowic, gdzie zielone wzgórza, kręte ścieżki i urokliwe miejsca były tłem rowerowej przygody uczestników projektu Erasmus+ FAAI. …

Read More Read More