Miesiąc: grudzień 2022

FAAI spotkanie online

FAAI spotkanie online

Cykliczne spotkanie online (6 grudnia 2022, 14:00-15:30 CET) zgromadziło przedstawicieli partnerów w Zespołu Sterującego i Zespołu Zapewnienia Jakości. Spotkanie było naturalną kontynuacją spotkania online w październiku oraz spotkania Kick-Off z 7-8 listopada. Agenda obejmowała kluczowe tematy z zakresu zarządzania projektami (WP1) oraz wdrażania WP2.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia umowy partnerskiej. W celu pomyślnej realizacji projektu Zespół Sterujący zaproponował włączenie szczegółowych zadań do umów bilateralnych.

Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące tworzenia odpowiednio pierwszorzędnych i drugorzędnych grup docelowych.

AdminProject został przedstawiony jako nowa platforma do zarządzania projektami. Zademonstrowano podstawowe możliwości systemu, które umożliwią n istotne usprawnienia w zarządzaniu i realizacją projektu.

Zaprezentowano nową platformę faai.ath.edu.pl, która łączy w sobie zarówno stronę internetową projektu, jak i funkcje Smart AI Job Hub.

Sieci rekurencyjne a klasyfikacja dziennych aktywności

Sieci rekurencyjne a klasyfikacja dziennych aktywności

AI pomaga nam każdego dnia podczas realizacji podstawowych zadań. Mniej lub bardziej świadomie używamy go kozystając  ze swojego smartfona.

Jednym z tych zastosowań jest wykrywanie naszych dziennych  aktywności. Z przyjemnością informujemy, że artykuł „Zespół klasyfikatorów RNN do wykrywania aktywności za pomocą smartfona i węzłów pomocniczych” został opublikowany w Sensors i jest dostępny online: