WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

WBMiI na Międzynarodowych szkoleniach z pedagogiki cyfrowej współfinansowanych przez UE

 

 

Chociaż stosowanie narzędzi i strategii cyfryzacji w metodach nauczania i uczenia się przynosi wiele korzyści, postęp jest nierówny i istnieje potrzeba ulepszenia praktyk w zakresie metod internetowych, określenia „sukcesów i cech jakościowych” praktyk pedagogicznych oraz pomocy w ulepszaniu i dostarczaniu informacji w dążeniu do nowego paradygmatu edukacyjnego.

W ciągu ostatnich lat władze uczelni w szczególności Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki zwracają uwagę na rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii edukacyjnych.  Dzięki temu powstały wyposażone w nowoczesny sprzęt sale komputerowe VR i IoT.

7-9 czerwca w miejscowości Bled (Słowenia) odbyły się Międzynarodowe szkolenia z pedagogiki cyfrowej organizowane przez KE. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz koordynatorzy odpowiednich projektów.

Cel szkolenia “Fostering digital pedagogies through international cooperation”  dotyczył dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania pedagogiki cyfrowej w celu wzmocnienia międzynarodowych działań w zakresie nauczania i uczenia się dotyczących mobilności studentów i nowych formatów mobilności, COIL, wspólnych programów itp.

Wydarzenie trwało dwa dni i obejmowało panele ekspertów z dyskusjami poświęconymi odpowiednim europejskim politykom oraz możliwościom finansowania i prezentacjom najlepszych praktyk, badającym stosowane metody, dyskutującym o wartości dodanej i istotnych wyzwaniach. Konferencja zapewniała również wydzielone miejsce na sesje laboratoryjne, dając uczestnikom możliwość wymiany myśli, rozpoczęcia myślenia i ewentualnie wspólnego opracowywania nowych pomysłów projektowych z pomocą ekspertów.

Polska była prezentowana ekipą 5 osób na czele z koordynatorem Zespołu ds. Partnerstw w Biurze Szkolnictwa Wyższego FRSE P. Anną Bielecką, która wygłosiła referat na temat: „Funding opportunities under Erasmus+ for digital pedagogies”, który przyczynił się do poważnej dyskusji.

Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej prezentował Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk, który w ciągu ostatnich lat koordynuje projekty edukacyjne Erasmus+, w tym związane z pedagogiką cyfrową. Tutaj warto wymienić projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 pt „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI), koordynowany przez ATH i który ma na celu łączenie uczelni i przedsiębiorstw żeby: a) wypełnić obecną lukę w umiejętnościach cyfrowych sztucznej inteligencji; b) zbudować ekosystem kluczowych partnerów w AAI; d) promować możliwości biznesowe, za pośrednictwem AI Job Hub (https://faai.ath.edu.pl), między uczelniami a przedsiębiorstwami IT; е) wspierać tworzenie programów kształcenia w zakresie AI.

Podczas sesji laboratoryjnej przez Vasyla Martsenyuka został zaproponowany tytuł projektu pilotażowego „AI-pedagogy for teachers”. Nad przygotowaniem wniosku projektu ćwiczeniowego pracował zespół przedstawicieli Słowenii, Portugalii, Finlandii oraz Polski.

Opierając się na dyskusjach, panelach i prezentacjach najlepszych praktyk, uczestnicy zdobyli doświadczenie badania problemów oraz potencjału najnowszych innowacji w zakresie rozwoju edukacji i współpracy międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *