Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem inauguracyjnym wygłoszonym przez Wasyla Martsenyuka, Kierownika Katedry Informatyki Uniwersytetu w Bielsku-Białej. Jego uwagi wstępne przygotowały grunt pod wnikliwą eksplorację stosowanej sztucznej inteligencji (AAI) w kontekście projektu FAAI.

Marcin Bernaś nawiązał do współczesnych wyzwań stojących przed obszarem Applied AI. Jego prezentacja zapewniła kompleksowy przegląd złożoności i przeszkód, na jakie napotykają profesjonaliści w tej dziedzinie. Publiczność zyskała cenne informacje na temat ewoluującej tematyki AAI.

Na scenie pojawiła się Aleksandra Klos-Witkowska, która przedstawiła projekt FAAI. Szczegółowo przedstawiła cele projektu, organizacje partnerskie i zidentyfikowane grupy docelowe. Publiczność lepiej zrozumiała zakres projektu i potencjalny wpływ na różnych interesariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *