Projekt Erasmus+ FAAI: Spotkanie Międzynarodowe A4.1 na Uniwersytecie w Niszu w Serbii

Projekt Erasmus+ FAAI: Spotkanie Międzynarodowe A4.1 na Uniwersytecie w Niszu w Serbii

Międzynarodowe spotkanie A4.1 odbyło się na Wydziale Inżynierii Elektronicznej  oraz w Science Technology Park Niszu w Serbii, przy udziale partnerów z pięciu uczelni: Uniwersytetu w Bielsku-Białej (UBB), Wyższej Szkoły Bibliotekoznawstwa i IT ( ULSIT), Uniwersytet w Niszu (UNI), Uniwersytet Ss. Cyryla i Metodego w Trnawie (UCMT) oraz Uniwersytet Czarnogóry (UoM). Głównym celem spotkania było ułatwienie współpracy, ocena obecnego stanu projektu i zbadanie perspektyw na przyszłość.
Science Technology Park Nis (STPN) zapewnił miejsce na przeprowadzenie spotkania.

Zdjęcie. Uczestnicy spotkania przed budynkiem STPN

Zdjęcie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z doświadczeniami firm IT zlokalizowanych w STPN, koncentrując się na stosowanej sztucznej inteligencji

Zdjęcie. Uczestnicy spotkania badają rozwiązania sprzętowe AI dla platform wirtualnych

Dzień 1 – 25 października 2023 r.:
1. Wprowadzenie i przegląd projektu (14:30 – 15:00)
• Vasyl Martsenyuk i Georgi Dimitrov przedstawili przegląd obecnego stanu projektu, podkreślając postęp w opracowywaniu ram kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji, wymagań edukacyjnych oraz głównych treści i tematów programu nauczania.
2. Aktualny stan WP4 i podział zadań (15:00 – 15:30)
• Igor Jovancevic i Dejan Rancic omówili bieżący stan Pakietu Roboczego 4 (WP4) i przydzielili zadania i obowiązki pomiędzy partnerami.
3. Metodologia projektowania AAI (15:30 – 16:00)
• Igor Jovancevic i Vasyl Martsenyuk zaprezentowali metodologię projektowania komponentów sztucznej inteligencji w edukacji (AAI).
4. Tłumaczenia wyników projektu (16:30 – 17:00)
• Wszyscy partnerzy zaangażowali się w dyskusje dotyczące tłumaczenia wyników projektu na ich języki ojczyste.

Dzień 2 – 26 października 2023 r.:
5. Centrum pracy AAI i otwartość wyników projektu (08:30 – 09:00)
• Vasyl Martsenyuk przedstawił AAI Job Hub jako platformę zwiększającą dostępność i otwartość wyników projektu.
6. Poprawa oceny projektu (09:30 – 09:45)
• Wszyscy partnerzy współpracowali w celu zbadania sposobów usprawnienia oceny wyników projektu.
7. Raport o rozwoju materiałów edukacyjnych (09:45 – 10:30)
• Partnerzy zgłosili postępy w opracowywaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby kursu szkoleniowego na temat aktywnego starzenia się.
8. Upowszechnianie wyników projektu (10:30 – 11:00)
• Vasyl Martsenyuk omówił strategie rozpowszechniania wyników projektu poprzez wydarzenia i publikacje.
9. Treningi Przygotowawcze w Trnawie (15:00 – 15:30)
• Iveta Dirgova Luptakova zapewniła wgląd w przygotowanie sesji szkoleniowych w Trnawie.
10. Działalność finansowa i zarządcza (15:30 – 16:00)
• Koordynatorzy instytucjonalni ze wszystkich partnerów zajęli się finansowymi i zarządczymi aspektami projektu (AdminProject).

Spotkanie zakończyło się pomyślnie, osiągając swoje cele polegające na wspieraniu współpracy, ocenie postępu projektu i nakreśleniu przyszłych działań. Partnerzy wyszli z pełnym zrozumieniem swoich ról i obowiązków w dalszej części projektu FAAI Erasmus+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *