A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

A3.3 Изисквания за обучение с изкуствен интелект: WP3

Консорциумът на проекта „Бъдещето е в приложния изкуствен интелект“
разработи първата учебна програма за приложен изкуствен интелект, базирана на
компетентности, на ниво висше учебно заведение. Разработката се основава на
разширено системно изследване на съществуващите ресурси, свързани с изкуствения
интелект, и проучване на целевите групи от преподаватели, студенти по
информационни технологии и работодатели, което следва да подобри резултатите от
прилагането на образованието по изкуствен интелект. Под формата на клъстериране на
ключови думи беше изготвен преглед на приложния изкуствен интелект.
Първоначалните данни бяха събрани с помощта на анкетиране, събиране на оферти за
работа, съществуващи курсове за обучение по изкуствен интелект, научни проекти и
реални случаи. Синтетичният анализ на текстовата информация от проучванията беше с
помощта на техниката на облаците от думи. За представянето на курса, базиран на
компетенции, беше използван тензорен подход. Конкретните числови изисквания към
курса под формата на приоритети следват от решаването на задачи за вземане на
решения с помощта на техниката на аналитичния йерархичен процес. Въз основа на
цялостното проучване на анкетите, образователния опит, научните проекти и
изискванията на бизнеса, мета-анализа на последните референции, ние уточнихме
критериите за курса за обучение под формата на тензорно базирано представяне на
компетенциите във връзка със съдържанието и образователните модули.

Повече информация може да намерите тук: A3_3_LearningRequirements bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *