Изследване 2: Проучване на пазара на труда в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Изследване 2: Проучване на пазара на труда в областта на приложния ИИ: the state-of-the-art analysis for WP2

Въпросник, който е предмет на този документ, е част от изследването във връзка
с целите на проект 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 „The Future is in Applied
Artificial Intelligence“ (FAAI) по програма Еразъм+. Проектът има за цел да обедини
университети и бизнеса и да предостави иновативни решения за развитието на AI
експерти. Въпросите в това проучване имат за цел да изследват нуждите и очакванията
на бизнес организациите да предложат обучение на специалисти в областта на
приложния ИИ. Тази статия представя кратък преглед на предлаганите курсове за
обучение по Приложен ИИ и ги описва. Въпреки съществуващите предлагани курсове за
обучение, съществува необходимост от обобщаване и извеждане на информация по
теми, изисквани и обхванати в рамките на курсовете за обучение в областта на ИИ. Сайт
на проекта: http://faai.ath.edu.pl/0.

Повече информация може да намерите тук: Research 2 SOA Labor market_BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *