Етикет: добри практики

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Методология проучване на методи, инструменти и рамки за събиране на промишлени данни относно набирането на персонал, необходимите компетенции и нуждите от таланти в областта на ИИ: РП2

Работата се извършва в рамките на проект „Бъдещето е в приложния изкуствен
интелект“ (FAAI) по програма Еразъм+ и е посветена на разработването на методология
за събиране и анализиране на добри практики в областта на приложния изкуствен
интелект (AAI) по отношение на компетенциите, обучението, съществуващите решения
и реални случаи, които могат да се използват за разработване на курсове за обучение в
областта на компетентностното образование. Тук предлагаме дефиниция на добрата
практика в областта на ААИ, заедно със съответните критерии и характеристики.
Предлаганата методология използва системни изследвания, основани на данни, събрани
от съществуващи курсове за обучение в областта на УОИ, пазара на труда, анкети,
попълнени от преподаватели, студенти и работодатели, случаи на използване на УОИ в
науката и индустрията.

Повече информация може да намерите тук: Methodology_collection_BGd

Рамка за компетентност: РП3

Рамка за компетентност: РП3

Този резултат очертава инициатива за обучение, насочена към разработване на рамка за компетентност в областта на УОИ. Подходът включва анализ и включване на различни стандарти за компетентност, като например ACM и IEEE. Съдържанието на рамката има за цел да обхване областите на знанието, като се определят обхватът, компетенциите и поддомените. Поддомените са допълнително детайлизирани чрез включването на съответните знания, умения и нагласи. Този всеобхватен подход има за цел да създаде стабилна основа за развитие на компетенциите в бързо развиващата се област на ААИ.

Повече информация може да намерите тук: A3_2 Competence_framework_BG