Category: Вести

РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

Овај резултат приказује иницијативу за учење фокусирану на развој оквира компетенција у области ВИ. Приступ укључује анализу и инкорпорацију различитих стандарда компетенција, као што су АЦМ и ИЕЕЕ. Садржај оквира има за циљ да обухвати области знања, специфицирајући обим, компетенције и под-домене. Под-домени се даље детаљизирају кроз укључивање одговарајућих знања, вјештина и диспозиција. Овај свеобухватни приступ настоји да успостави чврсту основу за развој компетенција у области ВИ која се брзо развија.

Комплетан рад се може наћи на: РАДНИ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА

ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Конзорцијум пројекта “Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији” је осмислио први наставни план и програм примијењене вјештачке интелигенције заснован на компетенцијама на нивоу високошколских установа. Развој се заснивао на напредном системском истраживању постојећих ресурса везаних за вјештачку интелигенцију и анкетирању циљних група наставника, студената информационих технологија и послодаваца који би требало да побољшају учинак имплементације образовања о вјештачкој интелигенцији. Припремљен је преглед примијењене вјештачке интелигенције у виду груписања кључних ријечи. Почетни подаци прикупљени су помоћу анкетирања, прикупљања понуда за посао, постојећих курсева за обуку вјештачке интелигенције, научних пројеката и стварних случајева. Синтетичка анализа текстуалних информација из студија рађена је техником облака ријечи. За презентацију курса заснованог на компетенцијама коришћен је тензорски приступ. Специфични нумерички захтјеви за предмет у виду приоритета произилазе из рјешавања проблема одлучивања техником процеса аналитичке хијерархије. На основу свеобухватног проучавања анкета, образовног искуства, научних пројеката и пословних захтјева, мета-анализе референци, прецизирали смо критеријуме за курс обуке у виду тензорске репрезентације компетенција у односу на садржајни и образовни модул.

Комплетан рад се може наћи на: ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕЊЕ.

ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

ПОСТОЈЕЋИ КУРСЕВИ У ОБЛАСТИ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

Упитник који је предмет овог документа је дио истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-ПЛ01-КА220-ХЕД-000088359 „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“ (ФААИ) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна рјешења за развој стручњака за вјештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да истраже потребе и очекивања пословних организација да предложе обуку стручњака из области примијењене вјештачке интелигенције. Овај рад представља кратак преглед понуђених курсева обуке из примењене вјештачке интелигенције и описује их. Упркос постојећим понуђеним курсевима обуке, постоји потреба за прикупљањем и закључивањем информација о темама које су потребне и покривене у оквиру курсева обуке у области АИ.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 1.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

АНАЛИЗА ТРЖИШТА РАДА У ДОМЕНУ ПРИМИЈЕЊЕНЕ ВИ

Овај упитник је дио истраживања у вези са циљевима пројекта 2022-1-ПЛ01-КА220-ХЕД-000088359 „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“ (ФААИ) у оквиру програма Еразмус+. Овај пројекат има за циљ да уједини универзитете и предузећа и пружи иновативна решења за развој стручњака за вјештачку интелигенцију. Питања у овој студији имала су за циљ да истраже потребе и очекивања пословних организација, и да предложе обуку стручњака из области примијењене вјештачке интелигенције. Прегледајте понуђене курсеве обуке из примењене вештачке интелигенције и опишите их. Сва поља су обавезна.

Комплетан рад се налази на: Истраживање 2.

АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници о 63 пројекта које су прикупиле партнерске организације из 5 земаља, а који се тичу наставе вјештачке интелигенције. Координатори пројекта били су из 19 земаља. Међу интересантније резултате спада и информација да се више од половине пројеката односило на модуле учења дубоких неуронских мрежа, а већина задатака машинског учења који су решени били су обрада слике, класификација, регресија, кластеризација и обрада природног језика. Међу коришћеним ВИ библиотекама доминирају Тензорфлов, Керас, сцикит-леарн . Програмски језици Пајтон и Ц++.

Већина одговора је анализирана и визуелизована у облику графикона.

Комплетан рад се налази на: Истраживање 3.

АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

АНКЕТА ЗА АКАДЕМСКЕ РАДНИКЕ (ПРЕДАВАЧЕ) У ПРИМИЈЕЊЕНОЈ ВИ

Прикупљени су и анализирани упитници 80 наставника из 5 земаља који се тичу наставе вјештачке интелигенције. Међу интересантније резултате спада и информације да је већина наставника самообразована у вези са вјештачком интелигенцијом, већина њих никада није учествовала у комерцијалном пројекту у вези са вјештачком интелигенцијом, али би већина наставника поздравила проширено учешће стручњака из индустрије у наставе ученика. Из њихових препорука може се изабрати нпр. савјети: Фокусирајте се више на бесплатне верзије.

  • Прво одабрати одговарајући програмски језик и библиотеке
  • Посветити пажнју компјутерској визији, објашњивој вјештачкој интелигенцији, интеракцији човјека и вкештачке интелигенције
  • Додати више активности помоћу примјера
  • Рјешавање стварних ВИ случајева на часовима

Већина одговора је анализирана и визуелизована у облику графикона.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 4.

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ова студија је заснована на опсежној анкети спроведеној у оквиру активности током реализације Еразмус+ пројекта „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“. Истраживање је имало за циљ да истражи потребе и очекивања дипломираних ИТ магистара и ИТ алумниста у области информационих система и технологија у вези са различитим темама примијењене вјештачке интелигенције са циљем да се испита знање и став студената према ВИ садржајима, тренутно стање ВИ образовања и будући правци развоја вјештачке интелигенције. трансформација образовног система ка образовању заснованом на компетенцијама.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 5.