Tag: Информациони системи

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ, МАСТЕРЕ И АЛУМНИСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ова студија је заснована на опсежној анкети спроведеној у оквиру активности током реализације Еразмус+ пројекта „Будућност је у примијењеној вјештачкој интелигенцији“. Истраживање је имало за циљ да истражи потребе и очекивања дипломираних ИТ магистара и ИТ алумниста у области информационих система и технологија у вези са различитим темама примијењене вјештачке интелигенције са циљем да се испита знање и став студената према ВИ садржајима, тренутно стање ВИ образовања и будући правци развоја вјештачке интелигенције. трансформација образовног система ка образовању заснованом на компетенцијама.

Комплетан рад се може наћи на: Истраживање 5.