Kategoria: Przedsiębiorcy

Specjalne wystąpienie na BIP: AI in VR

Specjalne wystąpienie na BIP: AI in VR

W kwietniu na Uniwersytecie w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie Blended Intensive Learning. Sprowadził studentów z całej Europy.

Wygłoszono specjalną prezentację wykorzystującą wyniki projektów FAAI. Prezentację i dodatkowe atuty podano tutaj:

Blended Intensive Programme_fin

Dodatkowe pliki:

scripts

use_case1_face_detect

use_case5_API

use_case5_data

 

 

Prezentacja dla firmy Precisely

Prezentacja dla firmy Precisely

W dniu 29 lutego odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano prezentację pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji i czujników do monitorowania i klasyfikacji obiektów”.

Miło było porozmawiać na temat zastosowań AI we współczesnym świecie.

Tutaj znajdziesz prezentację (link do prezentacji) oraz zdjęcia ze spotkania.

Prezentacja w firmie Record

Prezentacja w firmie Record

15 lutego odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowana została prezentacja pt. „Zastosowanie AI nie tylko w sporcie”.

Miło było porozmawiać na temat zastosowań AI we współczesnym świecie.

Tutaj znajdziesz prezentację (link_to_presentation ) i zdjęcia ze spotkania.

 

Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie: Da Vinci studio

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem inauguracyjnym wygłoszonym przez Wasyla Martsenyuka, Kierownika Katedry Informatyki Uniwersytetu w Bielsku-Białej. Jego uwagi wstępne przygotowały grunt pod wnikliwą eksplorację stosowanej sztucznej inteligencji (AAI) w kontekście projektu FAAI.

Marcin Bernaś nawiązał do współczesnych wyzwań stojących przed obszarem Applied AI. Jego prezentacja zapewniła kompleksowy przegląd złożoności i przeszkód, na jakie napotykają profesjonaliści w tej dziedzinie. Publiczność zyskała cenne informacje na temat ewoluującej tematyki AAI.

Na scenie pojawiła się Aleksandra Klos-Witkowska, która przedstawiła projekt FAAI. Szczegółowo przedstawiła cele projektu, organizacje partnerskie i zidentyfikowane grupy docelowe. Publiczność lepiej zrozumiała zakres projektu i potencjalny wpływ na różnych interesariuszy.

FAAI na European Games Esports Championships

FAAI na European Games Esports Championships

Mistrzostwom European Games Esports Championships (#EGE23) towarzyszyły trzy prestiżowe wydarzenia merytoryczne, w tym zorganizowana cykliczna konferencja poświęcona gamingowi i branżom pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Profesjonaliści, naukowcy i administratorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w jednym miejscu. Przedstawiciel zespołu UBB brał udział w panelu poświęconym Grom w edukacji. Podkreślił ważną rolę AI w tym obszarze. Dodatkowo zaprezentowano ulotki i plakat.

BBdays z projektem FAAI

BBdays z projektem FAAI

Projekt FAAI został zaprezentowany w formie posteru, ulotek oraz bezpośrednich rozmów w ramach wydarzenia BB Games, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Bielska-Białej. Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyły się finały trzech rozgrywek esportowych: BB EDU Games – dla szkół średnich i podstawowych z Bielska-Bielska i okolic, Ogólnopolskich Międzyszkolnych Rozgrywek Esportowych oraz TEB Szkolnej Ligii Esportrowej dla szkół TEB Technikum z całej Polski. Dodatkowo w ramach wydarzenia na konferencji Interdyscyplinarność Esportu członek projektu FAAI prezentował wykład na temat laboratorium tworzenia gier w którym podkreślał wkład sztucznej inteligencji (głównego tematu projektu) w proces tworzenia gier. Wydarzenie było  transmitowane na platformie streamingowej twitch.tv.

Wydarzenie: Precisely Software

Wydarzenie: Precisely Software

Wydarzenie odbyło się w firmie Precisely Software, Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania przez Vasyla Martsenyuka, kierownika Katedry Informatyki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Jego uwagi wstępne przygotowały grunt pod dzień głębokiej eksploracji świata stosowanej sztucznej inteligencji.

Głos zabrał Marcin Bernaś, który omówił palące wyzwania, jakie stawia przed sobą Big Data w kontekście nowoczesnych technologii. Jego prezentacja dostarczyła cennych informacji na temat złożoności i możliwości związanych z zarządzaniem ogromnymi ilościami danych i ich wykorzystywaniem.

Aleksandra Klos-Witkowska przedstawiła projekt FAAI, szczegółowo przedstawiając jego cele, kluczowych partnerów i zidentyfikowane grupy docelowe. Jej prezentacja położyła podwaliny pod zrozumienie potencjalnego wpływu projektu na różnych interesariuszy.

 

FAAI: Szkolenie dla nauczycieli 4.5

FAAI: Szkolenie dla nauczycieli 4.5

W dniach 15-19 maja 2023 r. w Podgoricy (Czarnogóra) odbyło się szkolenie dla
nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359
„Przyszłość należy do stosowanej sztucznej inteligencji ” (FAAI).
Gospodarzem szkolenia był Uniwersytet Czarnogórski. Przedstawiciele 5 uczelni
zostali przeszkoleni, przygotowali materiały edukacyjne, przewodniki i prowadzili
szkolenia przez 5 dni (35 godzin). Łącznie w ramach projektu przeszkolono 25
uczestników z Akademii Techniczno-Humanistycznej (UBB), Uniwersytetu
Bibliotekoznawstwa i Technologii Informacyjnych (ULSIT), Uniwersytetu w Nisz (UNi),
Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (OSCM), Uniwersytetu w
Czarnogórze (UoM).

Celem wspólnego szkolenia personelu było przekazanie i podzielenie się wiedzą na
temat opracowanych „Ram kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji”, „Wymagań
dotyczących uczenia się sztucznej inteligencji” oraz „Głównych treści i tematów
programu nauczania”. Działanie szkoleniowe zostało zorganizowane w ramach
pakietu roboczego 4, w wyniku którego powinna zostać opracowana metodologia
uczenia się i materiały szkoleniowe dla nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Spotkanie – Record SI

Spotkanie – Record SI

Wydarzenie odbyło się w Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekord SI, Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biala, Polska.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania ze strony szanownego kierownika Katedry Informatyki Wasyla Martsenyuka, reprezentującego Uniwersytet w Bielsku-Białej. Jego uwagi wstępne nadały ton wnikliwej eksploracji stosowanej sztucznej inteligencji (AAI) we współczesnym krajobrazie.

Marcin Bernaś zgłębił aktualne wyzwania stojące przed obszarem Applied AI. Jego prezentacja rzuciła światło na zawiłości poruszania się w stale zmieniającym się krajobrazie sztucznej inteligencji i podkreśliła potrzebę innowacyjnych rozwiązań.

Na scenie pojawiła się Aleksandra Klos-Witkowska, która przedstawiła projekt FAAI. Przedstawiła kompleksowy przegląd celów, partnerów i zidentyfikowanych grup docelowych. Publiczność zyskała cenne informacje na temat zakresu projektu i jego potencjalnego wpływu na różnych interesariuszy.